AKTIVITETER 2020


Standerhejsning.

Som det kan ses er standeren blevet sat af Laila i højt solskin. Godt nok under helt andre forhold end normalt, vi var kun 2 personer til stede mod normalt ca 25 personer. Vi vil dog prøve at indhente det forsømte ved at arrangere en sommerfest, når det igen bliver muligt. Med håbet om at vi får en god sejlersæson.

Klubhuset vil være lukket indtil videre, det bliver åbnet så snart situationen bliver normal.

Med venlig hilsen Webmaster.