ORDENSREGLER


  1. Klubhuset står til fri afbenyttelse for alle medlemmer.
  2. Derudover fungerer klubhuset som sejlerstue i sommermånederne.
  3. Det påhviler enhver bruger af klubhuset, at holde orden og rent til enhver tid, herunder at feje/vaske gulvet inden huset forlades.
  4. Medlemmerne kan købe drikkevarer i huset, til den opslåede pris, men disse må ikke forlade husets område.
  5. Anråb af forbipasserende, ifbm. beruselse kan medføre bortvisning fra huset i kortere eller længere periode og i grove samt gentagne tilfælde, eksklusion af foreningen.Dette gælder også for gæstesejlere.
  6. Nødtørft skal forrettes på de dertil indrettede lokaler på havneområdet og må ikke finde sted på husets område.
  7. Der kan tegnes et gæstemedlemsskab for kr. 20, og dette vil gælde for 1 mdr. Indtægten går til drift af huset.
  8. Klubhuset, er efter vedtagelse på generalforsamlingen 2009, gjort røgfrit.

Ovenstående regler skal respekteres, da det er helt essientielt for, at vi kan
få et godt miljø samt et godt forhold til andre brugere af Rudkøbing havn.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.


 

Til Top