FORSIDE


Rudkøbing den 03. 02. 2024 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. 

Kære Medlemmer.

I henhold til vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes enten den sidste weekend i februar eller den 1. weekend i marts. Bestyrelsen har valgt at afholde generalforsamlingen. 

lørdag den 02. 03. 2024 kl. 11.00 i Bådlaugets klubhus 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Samt fremlæggelse af budget for det kommende år.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Indkommende forslag.

    Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 25. 02. 2024

  1. Valg af bestyrelse og suppleanter.

    Der er i år 3 bestyrelsesmedlemmer på valg:

    Claus Larsen                   Modtager genvalg

    Jan Hansen.                    Modtager genvalg

    Frede M. Hansen            Modtager genvalg

    Suppleanter er på valg hvert år:           

    Ove Schuldt.                  Modtager genvalg

    Ulrich Bastholm.            Modtager genvalg

  1. Valg af revisor.     På valg er:

     Kenneth Nielsen.           Modtager genvalg

  1. Eventuelt

Her er vores aktivitetsplan for vinteren.

Se den HER


Turbøjer.

Så er tiden kommet for at skifte sommerbøjerne ud med vinterkuglerne. Det påbegyndes i begyndelsen af oktober i Det Sydfynske Øhav.

Vi ses igen næste år.

Link til positioner på DT turbøjerne HER

Til Top


Medlemsskab:

Enkelt medlemsskab:  165 kr om året
Familie medlemsskab: 275 kr om året

Indmeldelse kan ske til Finn Petersen  på
mail: laifinn-5@hotmail.com
Tlf. 42461565

 

Sponsorer

Sponsorer

Til Top