GENERALFORS. 2011


Referat ved laugets generalforsamling 26. marts 2011.

1. Valg af dirigent.
Gert Lauritsen blev valgt. Gert konstaterede af generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsen aflægger beretning.
Godkendt.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Godkendt. Der var ingen spørgsmål til regnskabet.

4. Udarbejdelse af handlingsplan for det efterfølgende år på grundlag af forslag fra laugsmedlemmerne. Der træffes beslutning om hvilke aktiviteter den kommende bestyrelse skal arbejde videre med. Der udarbejdes rammebudget for de vedtagne aktiviteter.
Gunnar ville gerne arrangere fisketure. Det blev han opfordret til at gøre.

5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår stigning på 25,00 til 125,00 for enkelt medlemmer, og 200 for familie medlemmer.
Kontingent stigning blev enstemmig vedtaget. Beløb for 2012 bliver 125,00 for medlemmer og 200,00 familie medlemmer.

6. Indkomne forslag.
Ingen.
.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter
På Valg er Lene Hansen og Jean Hansen. Begge modtager genvalg:. Jean viger gerne sin plads til anden side:
Begge genvalgt til bestyrelsen
På valg er suppleanter: Jan Steenhus og Erik Hansen. Begge ønsker genvalg.
Begge blev genvalgt.
Der mangler stadig en suppleant på Strynø.

8. Valg af to revisorer
På valg er Gert Lauritzen og Lisbeth Olsen.
Bestyrelsen opfordrer til genvalg.
Begge blev genvalgt.
Eventuelt.
9. .
Input fra medlemmer, til aktiviteter. (Ture, fester, sammenkomster osv.)
Der blev talt en del om liste over hvis båd der ligger på hvilke pladser. Denne debat har vi tit haft og vi kan kun sige at da det er en kommunal havn må det ikke ligge offentlige liste. Bestyrelsen opfodre til at de medlemmer der ønsker dette kan lave en liste og hænde der op i klubhuset. Den der vil skrive sig på kan så gøre det.

Til Top