GENERALFORS. 2012


Referat ved laugets generalforsamling 3. marts 2012.

1. Valg af dirigent.
Gert Lauritsen blev valgt. Gert konstaterede af generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsen aflægger beretning.
Fremlagt af Oldermand Jean Hansen. Beretning godkendt.
Debat vedr. havnepriser for gæstesejler forslag til kontakt til turist og erhversforening.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Godkendt. Forslag til konto til Brugtbådsmarked.

4. Generalforsamlingen fremlægger forslag til bestyrelsen til handlingsplan for det kommende år. På grundlag af forslag fra generalforsamlingen, udarbejder bestyrelsen handlingsplan og rammebudget på førstkommende bestyrelsesmøde.
Ingen forslag.

5. Fastsættelse af kontingent. Der er foreslået uændring af kontingent.
Vedtaget.

6. Aktiviteter: Standerhejsning Rudkøbing d. 21/4 Tilmelding senest til d.12/4 Jean Hansen.
Grisefest dato endnu ikke fastsat.
Fælles sejlads til Svendborg d. 23/6 Ved Claus Larsen.
Flydende bådmarked d. 15-16/9
Oktoberfest med tysk øl og menu. Lørdag d. 6. oktober Claus Larsen.

7. Indkomne forslag.
Udvalg til håndtering af brugtbådsmarked. Deltage i møder omkring dette med havn og andre foreninger.
Bestyrelsen er tovholder på planlægning. Bent Fakmose og Jean Hansen
Etablering af et festudvalg
Gitte Bastholm og Birgit Johansen.

8. Valg af bestyrelse og suppleanter.
På valg til bestyrelsen i Rudkøbing er: Claus Larsen, Kenneth Nielsen, Ulrik Bastholm.
På valg til bestyrelsen på Strynø er: Lene Bruun og Lorens Hansen
Genvalg.
På valg til suppleanter er: Jan Stenhuus og Erik Hansen.
Erik Hansen er genvalgt.
Finn “gevind” Petersen er nyvalgt.

9. Valg af to revisorer
På valg er Gert Lauritzen og Lisbeth Olsen.

10. Eventuelt.
Finn: Kommer med Nyborg Voldspil. Fællestur fredag d. 20 voldsspil d. 21 i Nyborg

Til Top