BRUG AF TURBØJER


  • Benyttes en bøje skal denne frigives til andet fartøj efter højst 24 timers benyttelse.
  • Den maksimale belastning på 15 tons må ikke overskri­des. Flere fartøjer må gerne benytte én bøje, hvis mak­simumbelastningen ikke overskrides. Et fartøjs belast­ning beregnes som fartøjets vægt.
  • Benyttelse af en bøje sker på eget ansvar. Enhver skade på båd eller besætning, der måtte ske under benyttelse af bøjen, er Danske Tursejlere og den tilsynsførende klub uvedkommende.
  • Benyttes samme bøje af flere både, er det en selvfølge:

At først ankomne båd bestemmer, om man skal ligge ved siden af hinanden, eller om der skal fortøjes ved ag­terenden.

At sidst ankomne båd sørger for fornøden affendring og retter sig efter fortøjningsanvisning fra den tidli­gere ankomne båd (fortøjning til bøje, spring osv.).