GENERALFORS. 2006


 

Generalforsamling blev afholdt lørdag d. 29. april 2006, kl. 1130

i Borgerhuset, Ahlefeldtsgade i Rudkøbing.

Beretning.

Beretning ved Rudkøbing – Strynø Bådlaugs første ordinære generalforsamling, 29. april 2006.

Indledning.

Velkommen til vor første ordinære generalforsamling i Rudkøbing – Strynø Bådlaugs første ordinære generalforsamling. 511 dage er gået siden vi stiftede lauget, nærmere betegnet 4. nov. 2004.

Jeg er af bestyrelsen blevet pålagt, at aflægge beretning og vi er enedes om, at jeg aflægger for Rudkøbing og Finn Teisen aflægger for Strynø. Der er gang i interessante projekter derover, men det kommer Finn nærmere ind på.

Det er temmelig sent vi afholder generalforsamling, men det har desværre ikke kunnet flaske sig før nu. Desværre har vi i dag stort frafald af bestyrelsesmedlemmer da nogen åbenbart prioriterer det, at komme ud og fiske, højere end, at påtage sig den forpligtigelse de har lovet medlemmerne at ville tage, ved at, i sin tid, at stille op til bestyrelsen. Vi må håbe, at den nye bestyrelse, vi i dag skal vælge, i højere grad, har forstået hvad forenings og bestyrelsesarbejde indebærer og at det at stille til valg kan sammenlignes med, at aflægge en slags ed overfor laugets medlemmer, men som den gamle kendte Norske skipper “Skipper Vorse” sagde, da han heller ikke kunne overholde aftalte tidspunkter: “Jeg kommer sent, men jeg kommer godt”.

Medlemsstatus.

Foreningen tæller 68 medlemmer der har betalt.

Mødeaktivitet.

Jeg har ikke tænkt mig, at aflægge afhandling om en større roman, men blot nævne mødeaktivitet, aktivitet, nyhedsbreve, hjemmeside osv. Og så lægge det ud til forsamlingen om at spørge hvis de ønsker nærmere information.

Referater af møder, kan på anmodning, tilsendes det enkelte medlem og kan også ses her i dag.

I Rudkøbing har vi i perioden afholdt:

3 Bestyrelsesmøder.

Deltaget i 2 bestyrelsesmøder på Strynø.

1 medlemsmøde, hvilket er alt for lidt.

5 Møder med kommunen.

Mht. til møder med kommunen, må vi sige at de har været jævnt positive, men vi har til en vis grad følt, at der har været for mange ord og for lidt handling, men ting har vi dog fået igennem. I bestyrelsen er vi stort set enige om, at vi nok går bedre tider i møde, når Langeland, til nytår bliver én kommune og der kommer nye kræfter i kommunens administration, vi har i hvert fald lov til at håbe.

Projekter.

Af projekter vi har udført skal nævnes støbning af slæbested hvor vi samledes 17-18 mand samt en mand fra kommunen, med betonblander. Skønt vi henvendte os til andre foreninger der kunne have fordel af, at vi fik et ordentligt slæbested, deltog officielt kun Dansk Amatørfiskerforening. De andre foreninger gad ikke engang, at svare på vor henvendelse skønt i hvert fald én forening, netop i denne weekend nyder stor fordel af vort arbejde, i forbindelse med et af deres årligt tilbagevendende arrangementer. Vi lavede et godt stykke arbejde med slæbestedet, men dette blev til dels ødelagt af kommunen af den løsning de etablerede under vand. Vi havde en perfekt løsning til etablering af undervandsrampen og som ville have holdt i snesevis af år og som vel at mærke ville være omkostningsfrit idet en af byens virksomheder ville sponsorere os med nogle svære stålplader, men dette var ikke interessant, set fra kommunens side og nu er slæbestedet desværre temmelig vanskeligt at benytte og med fare for, at vælte med trailerne.

Støbning af slæbestedet blev afsluttet om aftenen, med en hyggelig grillfest, skønt vejrguderne var imod os, men bådebygger Hartvig stillede velvilligt en af sine haller til rådighed for os. Tak til Hartvig.

Den gamle sammenfaldne bro, til venstre i slæbestedet, har vi også restaureret og her har vi fået en brugbar bro, hvis man skal lave lidt udenbords på sin båd.

I Bagenkop har man store projekter i gang på havnen. Bla. Skulle man nedrive nogle forholdsvis nye grillhuse for at give plads til andre ting. Disse huse kunne vi få overdraget kvit og frit bare for at hente dem. De ville, efter vor opfattelse passe perfekt på området mellem sportsfiskernes klubhus og slæbestedet i gamle lystbådehavn. Vi forelagde vor ide for kommunen, men som sædvanligt havde det ingen interesse.

Fremtidens projekter.

Vi skal have etableret os ordentligt i vort klubhus.

Vi skal have malet de to nye broer i slæbestedet.

Vi skal have lagt beton i stenene i gammel lystbådehavn, men venter på, at kommunen får rettet stenene op.

Vi skal til Strynø, en weekendstid og hjælpe Strynøfolkene med, at opsætte nogle nye grillhuse ved havnen.

Derudover er vi enige om, stort set at afvente den nye kommunestruktur og se hvad den kan gavne os og vor havn.

Klubhus.

Vigtigst af alt er vel, at vi har fået et hjem, i form af halvdelen af den gamle tøjbutik ved siden af restaurant NEPTUN. Vi har måttet dele huset med NEPTUN, men vi har da trods alt et sted at gå i læ nu, hvis vejret er lidt vådt og blæsende. Vi har ikke fået fastsat nogen husleje endnu, men kommunen har varslet et symbolsk beløb til gengæld for, at vi vil lade huset blive benyttet som sejlerstue og som vi ser det er det jo netop et af formålene med et hus, at man kommer i kontakt med vore gæstesejlere og servicerer dem lidt.

Husleje og drift af huset, skulle gerne kunne finansieres gennem salg af drikkevarer og det ser indtil nu ud som om det nok skal kunne lade sig gøre. Det er også lagt op sådan, at medlemmerne kan komme især om lørdagen fra kl. 10, og få en snak om alt muligt, og er der nogen der gider, at lave et lille traktement, kan man også deltage i det, mod et beskedent beløb. Der er en del arbejde vi skal have lavet ved huset bla. Maling, lægning af fliser, fremstilling af skilt og så skal vi se om vi kan få fingrene i nogle brugte køkkenelementer at sætte op.

Nyhedsbreve og hjemmeside.

I den forløbne periode, er der udsendt 6 nyhedsbreve til medlemmerne og derudover har vi oprettet en hjemmeside. Hjemmesiden oprettede jeg, på eget initiativ, da jeg opdagede, at domænet fritidssejlads var ledigt og så var det bare om, at slå til. Bestyrelsen anerkendte senere min disposition.

Medlemskab af Danmarks tursejlerforening.

Bestyrelsen har drøftet muligheden for og fordelen af, at melde os ind under en paraplyorganisation, i lighed med sejlklubben, der jo som bekendt er medlem af Dansk Sejlunion. Men da vi i lauget, i stor grad jo er en anden type bruger af havet end sejlsportsfolk, er vi blevet enige om, at kaste vort blik på Danmarks tursejlerforening idet vi mener, at denne forening ligner os mest. Medlemskab af Danmarks tursejlerforening, skulle også gerne udmønte sig i billige forsikringsaftaler for medlemmerne. I den anledning har vi inviteret Mogens fra Danmarks tursejlerforening, med her i dag og han vil fortælle os mere om foreningen og dens virke, men bestyrelsen af bådlauget skal varmt anbefale, at generalforsamlingen stemmer for at vi indmelder os i Danmarks tursejlerforening, når vi når frem til afstemningen.

Indkøbsaftale.

Foreningen har en indkøbsaftale med en marineshop i Jylland, der vil yde op til 20% rabat på marinevarer, hvis vi kan komme med samlede ordrer, indtil nu er det forunderligt nok kun medlemmer på Strynø der har ønsket, at benytte sig af denne aftale og de har faktisk fået bla. Billig bundmaling i år, til deres skibe, men det kunne jo tyde på, at folk har rigeligt med penge i mellem hænderne, så vi burde måske overveje en klækkelig kontingentforhøjelse.

Afslutning.

Når man involverer sig i foreningsarbejde aflægger man en ed overfor medlemmerne og den er hellig. Man lover sine medlemmer, at varetage deres interesser så godt som man evner og man bør næsten sætte sit liv ind på det, i hvert fald sætter man sit ry og omdømme på spil. Det giver øretæver men også rigtig mange gode oplevelser, især når man får et klap på skulderen, af et medlem for det man prøver at gøre, – så bliver dagen lidt lysere og man får flere kræfter til endnu mere.

Jeg personligt, har været og er stadig medlem af flere foreninger og har haft en vis tendens til, at “Stikke snuden for langt frem” og dermed blevet changhaiet til bestyrelsesarbejde, så det kan være “farligt” at råbe for højt.

Det kan vel til en vis grad kaldes en livsstil, dette bestyrelsesarbejde, i alle de foreninger der findes i Danmark, i hvert fald skal det tælles i hundredetusinder det antal personer, der gør et stykke frivilligt arbejde, i de mange tusinde foreninger der findes i Danmark, prøv at tænke på de millioner af frivillige arbejdstimer der ligger i dette. Det er prisværdigt. Det er med til, at skabe vort Danmark som det ser ud i dag, det er med til at give os vort særpræg, for det er et særpræg for Danmark og borger for, at den Danske befolkning vil noget og har noget på hjertet som de gerne vil dele med andre.

I en forening som bådlauget, er der højt til loftet. Her kan vi mødes på tværs af religion, politisk overbevisning, hudfarve, social status og holdninger, for den slags hensyn tæller ikke i den sammenhæng. Her tæller kun vort behov for, at være sammen med andre mennesker, at dyrke vor fælles interesse for fritiden på havet osv. Alt sammen ting som kan binde os mennesker sammen uden smålige hensyn til de førnævnte ting – det er en gave vi har fået og som vi bør værne om.

Jeg må indrømme, at da jeg, af bestyrelsen, blev pålagt at aflægge beretning, var det med lidt bange tanker jeg gik i gang med, at skrive dette manuskript. Havde vi egentlig opfyldt vor forpligtelse overfor medlemmerne, havde vi gjort hvad vi lovede osv? Jeg begyndte, at kradse lidt stikordned på en A4 side og fik listet op hvad vi havde afholdt af møder etc. og ved i hvad, da jeg så det i listeform så må jeg nok sige: “At det er ikke så ringe endda” og nu må i gerne sige: “Åh Gunnar”, men fakta er næsten på en måde, at vi på 511 dage har opnået mere end vore venner i sejlklubben har opnået på 29200 dage men det skal ikke opfattes som kritik.

Fremhæves skal millionprojektet på Strynø, hvor det er yderst sandsynligt, at der næste sommer findes en ny havn med enormt bedre faciliteter end der er i dag.

Dette er også et resultat af, at stikke snuden frem, det er et resultat af, at nogle personer var blevet grundigt træt af snakken rundt i krogene uden handling bag ord og derfor besluttede sig til, at nu skulle der sgu`ske et eller andet og derfor tog initiativ til, at stifte bådlauget.

Det er en sej gang, at stifte en ny forening og få den op at stå og vi er ikke i hus endnu, men det kommer vi.

Æren for bådlaugets succes skal ikke kun tilskrives bestyrelsen, men i, i hvert fald ligeså høj grad jer medlemmer. Uden jer havde vi ikke haft mandat til, at kræve forhandlinger med vore kommunale myndigheder, uden jer havde lauget været nul. Tak til jer alle fordi i støtter Rudkøbing – Strynø Bådlaug. Vi i bestyrelsen takker for jeres tillid og lover, at hvis i også i den kommende periode giver bestyrelsen det samme mandat som i den forgangne periode og samtidig indvælger de af os der stiller til genvalg, så vil vi bestræbe os på, at give bådlauget endnu mere fremgang. Vi er ikke i tvivl om, at bådlauget har en fremtid foran sig og, behovet for lauget har vist sig at være til stede.

Hermed vil jeg slutte Rudkøbing – Strynø Bådlaugs bestyrelses allerførste beretning med et:

Længe leve Rudkøbing – Strynø Bådlaug.

På bestyrelsens vegne
_______________________

Gunnar Holm.

Næstformand.

Til Top